Ciklus Glazbene staze

Ciklus Glazbene staze ciklus je  koncerata klasične glazbe na pomalo neklasičan način. Osim glazbenika, okupljamo i likovne, dramske te plesne umjetnike. Ciljevi ciklusa su predstavljanje mladih umjetnika, poticanje na stvaralaštvo i suradnju te afirmacija klasične umjetnosti kroz povezivanje umjetnika različitih profila i glazbenih izričaja. 

Ciklus djeluje od 2009. godine u organizaciji Udruge Moj svijet. Sastoji se od četiri koncerta godišnje koji se održavaju u Zagrebu, u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, s povremenim izletima u druge hrvatske gradove.

U sklopu Ciklusa do sada je održano ukupno 19 koncerata: 15 koncerata je održano u Zagrebu, dva u Rijeci i po jedan u Novskoj i Križevcima. Koncerti su okupili oko dvjesto mladih umjetnika, a podržali su ga i eminentni umjetnici: glumci Đorđe Kukuljica i Antonija Stanišić („Addio del passato“, listopad 2009.), dirigent Vasilis Tsiatsianis iz Grčke („Večer s kompozitoricom“, ožujak 2010.), balerina Edina Pličanić („Señor Joaquin i druge priče...“, listopad 2010.), maestro Zdravko Šljivac („Drugo lice tamburitzze“, prosinac 2010.), dirigent Jože Haluza („J. S. Bach – Zvukovi proljeća“, ožujak 2012. )

U osmišljavanju Ciklusa teži se raznovrsnosti glazbenih programa i traže novi načini prezentacije i scenskog uprizorenja. Kroz koncerte Ciklusa nastoji se zajednički prezentirati različite vidove umjetnosti – glazbu, pjesmu, ples i glumu. S tom svrhom Ciklus je razvio dobru suradnju s nizom vrsnih dramskih, plesnih i likovnih umjetnika.


Posebna pažnja pridaje se izvedbama skladbi hrvatskih kompozitora pa su tijekom godina  predstavljeni:

Margareta Ferek Petrić („Večer s kompozitoricom“, ožujak 2010.) - praizvedba 

Zdravko Šljivac („Drugo lice tamburitzze“, prosinac 2010.)

Tomislav Kalebić („Na rubu klasike“, lipanj 2011.), 

Danijel Maoduš (EtnOrkestar, prosinac 2011.),

Ivan Končić („J. S. Bach – Zvukovi proljeća“, ožujak 2012. ) – praizvedba

Ivana Kovač („Noć u španjolskim vrtovima“, svibanj 2012.) – praizvedba

Valerija Vranješ („VOLIM, VOLIM, VOLIM! 2012.“) – praizvedba

Bianca Ban („Music Trek meets Star Trek“, svibanj 2013.) – praizvedba

 

Ciljevi projekta:

  • predstaviti mlade glazbenike, izvođače i kompozitore
  • pomoći mladim umjetnicima da se predstave i dati im priliku da pokažu svoje umijeće i ostvare svoje ideje
  • poticati i pomagati realizaciju originalnih ideja i kreativnih pristupa glazbenoj umjetnosti
  • doprinijeti popularizaciji i afirmaciji klasične glazbe 
  • povezati umjetnike različitih usmjerenja – likovne, plesne i dramske umjetnike s glazbenicima
  • poticati na stvaralaštvo i na živu suradnju i komunikaciju umjetnika međusobno te umjetnika i publike
  • koncertnu dvoranu pretvoriti u atraktivno odredište koje će ponuditi zanimljive sadržaje te na taj način privući ljude različitih dobi i profesija, a osobito mlade
  • surađivati sa kulturnim i drugim institucijama i umjetnicima, domaćim i inozemnim, u svrhu poticanja i podržavanja inicijativa za razvoj glazbene umjetnosti